DESPRE NOI

Compania Municipală Agrement București SA este o societate pe acțiuni, înființată în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București , prin care se aprobă înfiinţarea unei societăţi cu obiect principal de activitate, administrarea rețelei de agrement a Municipiului București. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/10322/2017, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare 37832136 (și CIF RO37832136). Sediul social este în București, str. Aristide Demetriade nr.2, etaj 3, bir. E3 -17, sector 1.

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#