"POVESTE DE IARNA"

“POVESTE DE IARNĂ ” ÎN PERIOADA 07 DECEMBRIE 2018 – 20 IANUARIE 2019

Anunț pentru înscrierea comercianților privind închirierea căsuțelor în cadrul evenimentului

 

PRELUNGIRE PERIOADA DE ÎNSCRIERE, PÂNĂ LA DATA DE 17.12.2018,

ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE, ÎN INTERVALUL ORAR 10:00 – 16:00, CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE.

 

 

“POVESTE DE IARNĂ ” în perioada 07 decembrie 2018 – 20 ianuarie 2019

 

Compania Municipală Agrement București S.A. anunță organizarea selecției comercianților pentru alocarea spațiilor în casuțe, pentru furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică, baruri (ceai, apă, sucuri îmbuteliate etc.) pentru evenimentul „POVESTE DE IARNĂ”, eveniment organizat de către Primăria Municipiului București, prin intermediul Companiei Municipale Agrement București S.A., în perioada 07 DECEMBRIE 2018 – 20 IANUARIE 2019, în PARCUL CAROL I – Bulevardul Mărășești, Sector 4, intrarea de la Fântana Zodiac.

Obiectul selecției îl constituie atribuirea de spații în casuțe pentru comerț, alimentație publică, pentru activități comerciale specifice sezonului, aparținând Companiei Municipale Agrement București S.A., pentru desfășurarea de activități economice în cadrul evenimentului „POVESTE DE IARNA”.

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de participant la evenimentul „POVESTE DE IARNĂ” pot fi entități juridice, după cum urmează: S.R.L., P.F.A., Asociații, Cooperative, Organizații Neguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea unei cereri prin intermediul căreia se transmite organizatorului intenția de participare, alături de anumite documente solicitate de către organizator. Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

  1. Pentru S.R.L., P.F.A., Asociații, Cooperative, Organizații Neguvernamentale – Certificat de Inregistrare Fiscală; copie carte de identitate administrator/președinte; Certificat Constatator; Document de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare); Certificat ANAF; enumerarea produselor care doresc să se comercializeze și cinci fotografii cu aceste produse;
  2. Pentru persoanele fizice – Copie carte identitate; Carnet de Meșteșugar; enumerarea produselor care doresc să se comercializeze și cinci fotografii cu aceste produse

NOTA  : Fiecare solicitant trebuie să anexeze formularului de înscriere, lista cu prețurile produselor pe care le va comercializa în cadrul evenimentului.

NOTA: Datorită timpului scurt, se acceptă declarație pe propria răspundere, urmând ca certificatul ANAF privind taxele și impozitele să se depună la dosar în momentul în care acesta este eliberat de către autorități.

Cererea privind intenția de participare, alături de toate documentele solicitate mai sus, trebuie trimise la adresa de e-mail office@cmab.ro .

Este obligatoriu ca cererea privind intenția de participare, formularele și documentele să fie depuse în perioada de înscriere, respectiv 30.11.2018 – 07.12.2018 până la ora 16:00.

De asemenea, este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de organizator.

Pe site-ul Companiei Municipale Agrement Bucuresti S.A., www.cmab.ro, se vor publica operatorii economici declarați câștigători.

Procesul de selecție va începe după terminarea perioadei de înscriere, mai exact  07.12.2018 ora 16:00, comunicată oficial de către Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.

Selecția participanților va fi realizată de către o Comisie de Selecție, alcătuită potrivit deciziei Directorului General al societății Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. Comisia de selecție va analiza doar cererile privind intenția de participare la care au fost anexate toate documentele solicitate prin intermediul prezentului anunț. În cazul în care, Comisia de Selecție are îndoieli asupra veridicității documentelor anexate, din modul în care au fost prezentate în cererea privind intenția de participare, comisia poate cere anumite lămuriri suplimentare asupra aspectelor constatate. Comisia își rezervă dreptul de a accepta sau refuza un ofertant în cadrul evenimentului, sau să accepte doar anumite produse prezentate în cererea privind intenția de participare întocmită de către acesta. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept pentru a oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și calitativă.

În ceea ce privește participanții care comercializează produse nealimentare, având în vedere valorile artistice pe care le promovează Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care fac parte din categoriile : Artiști și Meșteșugari, Produse handmade, Produse naturiste, vor avea întâietate față de categoria - Produse cumpărate (handmade sau nu).

 

Criterii de analiză și selecție pentru produsele nealimentare:

 - Originalitatea și expresivitatea produselor – Punctaj :1-10p;

 - Unicitatea produselor – Punctaj :1-10p;

 - Gradul de inovație și creativitate – Punctaj :1-10p;

 - Materialele folosite în realizarea produselor - Punctaj :1-10p;

 - Tehnica folosită în realizarea produselor - Punctaj :1-10p;

 - Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă - Punctaj :1-10p;

 - Analiza standului din cadrul unui alt eveniment - Punctaj :1-10p;

 - Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului - Punctaj :1-10p;

 - Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs - Punctaj :1-10p;

 - Gamă de prețuri ale produselor - Punctaj :1-10p;

 

În ceea ce privește participanții care comercializează produse alimentare,

Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse și între aplicanții categoriei respective. În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare pot fi selectați expozanți din fiecare categorie.

 

Criterii de analiză și selecție pentru produsele alimentare:

Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite; 1p-20p

Tehnici specifice folosite în prepararea produselor; 1p-20p

Analiza standului din cadrul unui alt eveniment; 1p-10p

Ambalarea produselor; 1p-10p

Gama de prețuri ale produselor; 1p-10p

Calitatea produselor comercializate; 1p-10p

Calitatea estetică a produselor alimentare; 1p-10p

Experiența în domeniul alimentației publice 1p-10p

În cazul în care există egalitate de punctaj pentru mai mulți comercianți, elementul de departajare va fi inovația care se regăsește în produsele comercializate. Recomandăm tuturor aplicanților să detalieze. Comisia de selecție poate solicita participanților documente justificative pentru dovedirea acestui aspect.

Pentru gama de prețuri a produselor, vă rugăm anexați cererii de înscriere și o listă cu prețurile produselor dumneavoastră ce urmează a fi comercializate.

Taxa de participare trebuie achitată înainte de începerea evenimentului „POVESTE DE IARNĂ, prin ordin de plată, în baza facturii emisă de către societatea Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. astfel:

- Produse nealimentare : Taxa este în cuantum de 2.500 lei plus TVA

- Produse alimentare : Taxa este in cuantum de 3.000 lei plus TVA

Detalii suplimentare pot fi solicitate la următoarea adresa de email: office@cmab.ro.

Declaratii si formulare standard – link download  

REZULTATUL SELECTIEI
Rezultatul selecției comercianților privind atribuirea amplasamentelor (casute) in cadrul evenimentului "Poveste de Iarnă"

 

CENTRALIZATOR PRODUSE ALIMENTARE

Nr. Crt. Denumire solicitant  
1 CARUTA CU BUNATATI S.R.L. ADMIS
2 HOT PIT BBQ S.R.L. ADMIS
3 NICDANA TRANS S.R.L. ADMIS
4 CRISTIAN GRILL WORLD S.R.L. ADMIS
5 VALEX EXPERT GRUP S.R.L. ADMIS
6 CHRIS GRILL IMPEX S.R.L. ADMIS


 

CENTRALIZATOR PRODUSE NEALIMENTARE

Nr. Crt. Denumire solicitant  
1 IORDACHE ELENA MIHAILA  ADMIS 
2 CONSTANTIN MARIAN ROMULUS ADMIS 

 

REZULTATUL SELECTIEI II - Poveste de Iarnă
Rezultatul selecției comercianților privind atribuirea amplasamentelor (casute) in cadrul evenimentului "Poveste de Iarnă"

 

CENTRALIZATOR PRODUSE ALIMENTARE

Nr. Crt. Denumire solicitant  
1 FIESTA FOOD TRADING LTD S.R.L.. ADMIS
2          SAVA ART PANIF S.R.L.                       ADMIS

 

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#