“PET FEST”

“PET FEST ” ÎN PERIOADA 29 IUNIE - 1 IULIE 2018

Anunț pentru selectarea comerciantilor privind atribuirea amplasamentelor (food-truck) in cadrul evenimentului

                                            “PET FEST” în perioada 29 Iunie – 1 Iulie 2018

 

Compania Municipală Agrement București S.A. anunță organizarea selectiei comerciantilor pentru alocarea unui numar de 2 spații cu destinatia amplasare food-trucks, pentru furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică, baruri (ceai, apă, sucuri îmbuteliate etc.) pentru evenimentul „PET FEST”, ce va fi organizat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A., în perioada 29 Iunie – 1 Iulie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza – Insula Cateilor.

Obiectul selectiei îl constituie atribuirea de spatii cu destinatie amplasare food-trucks pentru comert, alimentație publică, pentru activități comerciale specifice sezonului, aparținând Companiei Municipale Agrement București S.A., pentru desfășurarea de activități economice în cadrul evenimentului „PET FEST”.

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de participant la evenimentul „PET FEST” pot fi entități juridice, dupa cum urmeaza: S.R.L., P.F.A., Asociații, Cooperative, Organizații Nonguvernamentale.

Înscrierea se realizează prin completarea unei cereri prin intermediul careia se transmite organizatorului intentia de participare, alaturi de anumite documente, solicitate de catre organizator. Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

 

  1. Pentru S.R.L., P.F.A., Asociații, Cooperative, Organizații Nonguvernamentale. – Certificat de Inregistrare Fiscală; copie carte de identitate administrator/președinte; Certificat Constatator; Document de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare); cinci fotografii cu produsele pe care doresc să le comercializeze.

 

Cererea privind intentia de participare, alături de toate documentele solicitate mai sus, trebuie trimise la adresa de e-mail office@cmab.ro .

 

Este obligatoriu ca cererea privind intentia de participare,formularele și documentele sa fie depuse în perioada de înscriere, respectiv 27.06.2018 – 29.06.2018 pana la ora 10:00.

 

De asemenea, este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de organizator.

 

Pe site-ul societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A., www.cmab.ro, se vor publica operatorii declarati castigatori.

Procesul de selecție va începe după terminarea perioadei de înscriere, mai exact 29.06.2018 ora 10:00, comunicată oficial de catre Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.

 

Selecția participantilor va fi realizată de catre o Comisie de Selecție, alcătuită potrivit deciziei Directorului General al societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. Comisia de selecție va analiza doar cererile privind intentia de participare la care au fost anexate toate documentele solicitate prin intermediul prezentului anunt. In cazul in care, Comisia de Selectie are îndoieli asupra veridicității documentelor anexate, din modul în care au fost prezentate în cererea privind intentia de participare, comisia poate cere anumite lamuriri suplimentare asupra aspectelor constatate. Comisia își rezervă dreptul de a accepta un ofertant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în cererea privind intentia de participare intocmita de catre acesta. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept pentru a oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și calitativă.

           

Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse și între aplicanții categoriei respective. În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare pot fi selectați expozanți din fiecare categorie.

 

Criterii de analiză și selecție pentru produsele alimentare:

  • Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite; 1p-10p
  • Tehnici specifice folosite în prepararea produselor; 1p-10p
  • Analiza standului din cadrul unui alt eveniment; 1p-10p
  • Ambalarea produselor; 1p-10p
  • Gama de prețuri ale produselor; 1p-10p
  • Calitatea produselor comercializate; 1p-10p
  • Starea tehnica si estetica a food truck-ului; 1p-10p
  • Experienta in domeniul alimentatiei publice 1p-10p

 

Pentru gama de preturi a produselor, va rugam anexati cererii de inscriere si o lista cu preturile produselor dumneavoastra ce urmeaza a fi comercializate.In cazul in care exista egalitate de punctaj pentru mai multi comercianti, elementul de departajare va fi experienta acestuia in participarea la astfel de evenimente. Recomandam tuturor aplicantilor sa specifice in cererea privind intentia de participare sa specifice experienta in participarea la evenimente similare. Comisia de selectie poate solicita participantilor documente justificative pentru dovedirea acestui aspect.

 

Taxa de participare trebuie achitata inainte de inceperea evenimentului PET FESTprin ordin de plata, in baza facturii emisa de catre societatea Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. astfel:

  • Taxa este in cuantum de 1500 de lei la care se adauga TVA in cuantum de 285 lei;

Detalii suplimentare pot fi solicitate la urmatoarea adresa de email: office@cmab.ro.

 

Declaratii si formulare standard – link download

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#