LEGISLAțIE

        Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

        Legea nr. 31/1990 privind societatile.

        ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#