“BUCURESTI, INIMA TA”

        Compania Municipală Agrement București S.A. anunță organizarea selectiei comerciantilor pentru alocarea unui numar de 45 de spații comerciale (casute), pentru furnizarea serviciilor de comerț, alimentație publică, baruri (ceai, apă, sucuri îmbuteliate, vin, vin fiert etc.) pentru evenimentul „Bucuresti, Inima Ta”, ce va fi organizat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A., în perioada 24 februarie – 8 martie 2018, în Piața Universității.

       Obiectul selectiei îl constituie atribuirea de amplasamente (casute) pentru comert, alimentație publică, pentru activități comerciale specifice sezonului și baruri, aparținând Companiei Municipale Agrement București S.A., pentru desfășurarea de activități economice în cadrul evenimentului „Bucuresti, Inima Ta”.

       Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la evenimentul „Bucuresti, Inima Ta” pot fi, atât persoane fizice, cât și entități juridice, dupa cum urmeaza: S.R.L., P.F.A., P.F.I., I.F., I.I., Asociații, Cooperative, Organizații Nonguvernamentale.

       Înscrierea se realizează prin completarea unei cereri prin intermediul careia se transmite organizatorului intentia de participare, alaturi de anumite documente, solicitate de catre organizator. Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele documente:

 

        1.Pentru S.R.L., P.F.A., P.F.I., I.F., I.I., Asociații, Cooperative, ONG-uri – Certificat de Inregistrare Fiscală; copie carte de identitate administrator/președinte; Certificat Constatator; Document de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (pentru produse alimentare); cinci fotografii cu produsele pe care doresc să le comercializeze.

 

        2.Pentru persoanele fizice – Copie carte identitate; Carnet de Meșteșugar; cinci fotografii cu produsele pe care doresc să le comercializeze.

 

Cererea privind intentia de participare, alături de toate documentele solicitate mai sus, trebuie trimise la adresa de e-mail office@cmab.pmb.ro sau depuse fizic la secretariatul societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A., in str.Aristide Demetriade nr.2, et.2, biroul nr.17 (camera 55) program 09:00 - 17:00, persoana de contact fiind doamna Laura Tane (numar de telefon 0757093621).

 

Este obligatoriu ca cererea privind intentia de participare și documentele sa fie depuse în perioada de înscriere, respectiv 9 februarie – 15 februarie.

De asemenea, este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de organizator.

 

Pe site-ul societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A., www.cmab.ro, vor fi centralizate și afișate numele tuturor solicitanților ce s-au înscris, datele fiind actualizate constant.

Procesul de selecție va începe după terminarea perioadei de înscriere, mai exact 15 februarie 2018, comunicată oficial de catre Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.

 

Selecția participantilor va fi realizată de catre o Comisie de Selecție, alcătuită potrivit deciziei Directorului General al societatii Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. Comisia de selecție va analiza doar cererile privind intentia de participare la care au fost anexate toate documentele solicitate prin intermediul prezentului anunt. In cazul in care, Comisia de Selectie are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor, din modul în care au fost prezentate în cererea privind intentia de participare, comisia poate cere anumite lamuriri suplimentare asupra aspectelor constatate. Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse prezentate în cererea privind intentia de participare intocmita de catre acesta. În funcție de specificul evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse, comisia își rezervă acest drept pentru a oferi publicului o paletă de produse cât mai diversificată și calitativă.

           

          A. In ceea ce priveste participantii care comercializeaza produse nealimentare, având în vedere valorile artistice pe care le promovează Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. și din dorința de a oferi publicului o gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate, aplicanții care fac parte din categoriile B1 – Artiști și Meșteșugari; B2 – Produse handmade; B4 – Produse naturiste, vor avea întâietate față de categoria B3 – Produse cumpărate (handmade sau nu).

 

Criterii de analiză și selecție pentru produsele nealimentare:

 

 - Originalitatea și expresivitatea produselor – Punctaj :1-10p;

 - Unicitatea produselor – Punctaj :1-10p;

 - Gradul de inovație și creativitate – Punctaj :1-10p;

 - Materialele folosite în realizarea produselor - Punctaj :1-10p;

 - Tehnica folosită în realizarea produselor - Punctaj :1-10p;

 - Autenticitatea și apartenența la un anumit curent sau zonă - Punctaj :1-10p;

 - Analiza standului din cadrul unui alt eveniment - Punctaj :1-10p;

 - Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului - Punctaj :1-10p;

 - Modul de oferire a produsului către client: expozantul oferă clientului pungă personalizată sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs - Punctaj :1-10p;

 - Gama de prețuri ale produselor - Punctaj :1-10p;

 

          B. In ceea ce priveste participantii care comercializeaza produse alimentare, analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse și între aplicanții categoriei respective. În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare pot fi selectați expozanți din fiecare categorie.

 

Criterii de analiză și selecție pentru produsele alimentare:

 

 - Statutul aplicantului: producător sau comerciant - Punctaj :1p- 20p;

 - Sursa de proveniență a materiei prime și a ingredientelor folosite- Punctaj :1p- 20p;

 - Apartenența la o anumită zonă a produselor- Punctaj :1p- 10p;

 - Tehnici specifice folosite în prepararea produselor- Punctaj :1p- 10p;

 - Analiza standului din cadrul unui alt eveniment- Punctaj :1p- 10p;

 - Etichetarea produselor- Punctaj :1p- 10p;

 - Ambalarea produselor- Punctaj :1p- 10p;

 - Gama de prețuri ale produselor- Punctaj :1p- 10p;

 

      In cazul in care exista egalitate de punctaj pentru mai mulți comercianți, elementul de departajare va fi experiența acestuia in participarea la astfel de evenimente. Recomandam tuturor aplicaților sa specifice in cerere, experiența in participarea la astfel evenimente. Comisia de selecție poate solicita participanților documente justificative pentru dovedirea acestui aspect.

 

      Taxa de participare trebuie achitata inainte de inceperea evenimentului „Bucuresti, Inima Ta”, prin ordin de plata, in baza facturii emisa de catre societatea Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A. si difera, in functie de tipul produselor comercializate, astfel:

 

 - Produse nealimentare : Taxa este in cuantum de 500 de lei;

 - Produse alimentare :

                - Produse alimentare preparate in locatia de desfasurare a evenimentului, taxa este in cuantum de 1.500 de lei;

                - Produse alimentare de tip Fast Food preparate in locatia de desfasurare a evenimentului, taxa este in cuantum de 1.200 de lei;

                - Produse alimentare preparate in afara locatiei de desfasurare a evenimentului, taxa este in cuantum de 1.000 de lei;

 

 - Agricultori: Taxa este in cuantum de 900 de lei;

 - Stand cu bauturi: Taxa este in cuantum de 1.000 de lei;

Detalii suplimentare găsiți în documentația de atribuire ce poate fi solicitată la adresa de e-mail office@cmab.pmb.ro

 

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#